1r Premi: "Musico el teu Poema, convertint-lo en Cançó"

El dia 15 de març de 2018 faré un concert per a celebrar els "10 anys del CD Quadern de Viatge".

He pensat que una forma més de poder celebrar-lo, és convocant el 1r Premi: "Musico el teu Poema, convertint-lo en Cançó".

Aquí trobaràs les bases per a poder participar.

 

1. Es podran presentar els/les poetes o lletristes que assisteixin com a públic el dia del concert. 

2. Cada participant només podrà presentar un únic poema o lletra propi, escrit en un foli tamany DIN-A4. A la part inferior del foli es farà constar el seu nom i cognoms, el telèfon i el correu electrònic. Es posarà dins d'un sobre blanc. Aquest sobre el dipositarà el/la poeta o lletrista en el lloc on s'indiqui al final del concert.

3. Al final del concert es farà un sorteig entre tots els poemes/lletres participants, i el/la guanyador/a podrà sortir a llegir-lo davant del públic, si així ho desitja.

4. El premi consistirà en:

El cantautor Jordi Albero musicarà el poema o text, convertint-lo en cançó, penjant-lo a Youtube, fent difusió a les xarxes socials i registrant-lo a S.G.A.E. 

Aquesta cançó serà presentada en un pròxim concert del cantautor Jordi Albero, en el lloc i la data que ell mateix indicarà aquest any 2018.

Si necessites una mica d'ajuda, pots consultar aquestes notícies del meu blog:

"Convertir Poemes en Cançons"

"Poemes musicables"

Us animo a participar!

COMPOSITOR CANÇÓ MUSICAR POEMA QUADERN DE VIATGE PREMI